אחר

אחר
adj. another, other, different, second
————————
prep. after
————————
v. be late, to come late; be slow; to delay
————————
v. be late, to come late
————————
v. be made late; be later then

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Нужны ответы на билеты?

Look at other dictionaries:

 • אחר — 1 adj. נוסף, עוד אחד; רזרבי, חליפי, חילופי; שונה, לא דומה, לא זה; חריג; זולת, לא אותו אדם; זר, נוכר 2 prep. אחרי, בעקבות , לאחר; מאחורי; לאחר מכן, אחר כ 3 v. לאחר, לבוא מאוחר, לבוא באיחור, לא להגיע במועד, לא לעמוד בלוח הזמנים, לבוא אחרי הזמן… …   אוצר עברית

 • אחר-כך — אחרי כן, מאוחר יותר …   אוצר עברית

 • אחר-הצהריים — בין הצהריים לבין חצות, אחר הצהריים, לאחר 12:00 בצהריים {{}} …   אוצר עברית

 • אחר הצהריים — בשעות הערב המוקדמות, אחה צ {{}} …   אוצר עברית

 • אחר חצות — לאחר שתיים עשרה בלילה, בלילה, לפנות בוקר {{}} …   אוצר עברית

 • אחר כבוד — תוך מתן הכבוד הראוי, ברחשי כבוד, ביראת כבוד {{}} …   אוצר עברית

 • דבר אחר — פירוש אחר, ביאור נוסף; בשר חזיר, טריפה, פיגולים {{}} …   אוצר עברית

 • טפס על עץ אחר — לך תמצא מישהו אחר לרדת עליו {{}} …   אוצר עברית

 • רץ אחר שררה — להוט אחר כוח ושלטון {{}} …   אוצר עברית

 • אבל זה כבר סיפור אחר — זה עניין נוסף, זה דבר שלא קשור לקודם {{}} …   אוצר עברית

 • אחת אחר חצות — שעה אחת בלילה, אחת לפנות בוקר {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”